تحلیل بدافزارها و آسیب پذیری ها

با توجه به تهدیدات روزانه در حوزه فناوری اطلاعات مخصوصاً تهدیدات ناشی از بدافزارها باعث شده هزینه های سربار زیادی به سازمان ها و موسسات وارد گردد. از جمله حملات اخیر می توان به ویروس های Stuxnet ، DuQu ، Conficker و Flame اشاره نمود. جهت مقابله با این تهدیدات دیگر داشتن نرم افزارهای ضد بدافزار کافی نمی باشد و لازم است که کارشناسان امنیت اطلاعات سازمان ها به دانش روز در زمینه شناسایی، پیشگیری و مبارزه با بدافزارها و جاسوس افزارها اشراف کامل داشته باشند.