تولید و توسعه ابزارهای امنیتی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نیاز کشور به تجهیزات و سامانه‌های امنیتی، تحقیق و توسعه را در راس امور خود قرار داده و اقدام به تولید محصولات امنیتی بومی در کشور خواهد نمود.