دوره های آموزشی

آموزش یکی از اساسی‌ترین مراحل ارتقاء امنیت سازمان‌ها محسوب می‌شود و انجام آن برای تمامی اعضای یک سازمان (از بالاترین سطوح مدیریتی تا پایین‌ترین افراد) الزامی است.

در این حوزه مرکز تخصصی آپا دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به توصیه‌ها و روال‌های آموزش در دنیا و شرایط بومی ایران معتقد است که بهترین راه تامین امنیت شبکه‌های رایانه‌ای آن است که خود مخاطبان بتوانند امنیت سیستم را تامین کنند. این امر نیازمند آن است که برنامه آموزش هر سازمان با توجه به شرایط آن سازمان تدوین شود. اهداف آموزشی آپا شامل برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی دانشجویان و دوره های اختصاصی آموزشی سازمان ها می باشد.