دوره آموزشی تست نفوذ

تست نفوذ فرآیند ارزیابی امنیتی شبکه یا سیستم‏های رایانه ‏ای بوده که به صورت شبیه ‏سازی یک حمله توسط یک هکر اخلاقی صورت می ‏پذیرد. مهم ترین تفاوت بین هکر و شخصی که تست نفوذ انجام می‏دهد این است که، تست نفوذپذیری با مجوز و قراردادی که با سازمان یا شرکت امضاء شده است انجام و در نهایت خروجی به صورت یک گزارش تهیه می‏ گردد. هدف از تست نفوذ افزایش ضریب امنیتی داده ‏ها می‏باشد. اطلاعات و ضعف‌های امنیتی که در تست نفوذ مشخص می‏گردد محرمانه تلقی شده و نباید تا برطرف شدن کامل افشاء گردد. ولی در مورد هکر به این صورت نخواهد بود. هکرها از هر موقعیت زمانی و حفره امنیتی، برای نفوذ استفاده می ‏کنند.