دوره آموزشی برنامه نویسی امن جاوا

هدف از این دوره افزایش مهارت برنامه نویسان، مدیران نرم‌افزاری و مدیران امنیت سازمان، در حوزه برنامه‌نویسی امن است. مشخصاً به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود که چه نوع کد نویسی می‌تواند منجر به ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی در نرم‌افزار شود و نحوه کد نویسی امن معرفی می‌گردد.