دوره تحلیل بدافزار

سرفصل های آموزشی این دوره ها که در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته برگزار می گردد عبارتند

  • آشنایی با بدافزار و جاسوس افزار
  • آشنایی با نقاط حیاطی ویندوز، رجیستری، سرویس و فایل ها
  • آشنایی با ابزار ویرایش
  • راهکار های پیشگیری و ایمن سازی
  • تکنیک های پیدا کردن فایل های مشکوک و آلوده
  • روش های پاک سازی و محدود سازی
  • مهندسی معکوس