پیاده سازی رقابت های سایبری

یکی از جذاب‌ترین مسابقات دانشگاهی، رقابت های شبیه‌سازی‌شده در فضای سایبری محسوب می‌گردد که در آن متخصصین امنیت اطلاعات به مقابله یا یکدیگر می‌پردازند. در این دسته از مسابقات یک سری چالش در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده می‌شود تا مهارت آن‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

رقابت های اختصاصی مرکز تخصصی آپا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با هدف شکوفایی و رشد استعدادهای جوان در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و افزایش امنیت سازمان‌ها برگزار می‌گردد. این مسابقه سعی بر این دارد تا به سازمان ها کمک نماید تا به آسیب پذیری های خود آگاه شوند.